Universiteto studentų komunikacijos strategija

Tarptautinio lygio mokslinių tyrimų plėtra. Patrauklių, darbo rinkos poreikius atitinkančių, šiuolaikiškų ugdymo metodų grindžiamų studijų programų mažėjimas.

Visų trijų lygmenų studijoms ypač Lietuvos aukštojo mokslo ir studijų reformos kontekstuose neigiamos įtakos turi silpni mokslo tyrimai fakultete bei kitų universitetų KTU stiprėjimas studijų rinkoje. Fakulteto valdymas ir komunikacija 5.

universiteto studentų komunikacijos strategija

Vidinė aplinka Per pastaruosius du metus Fakulteto struktūroje įvyko svarbių pasikeitimų. Įgyvendinant Vilniaus universiteto m.

universiteto studentų komunikacijos strategija

Reformos rezultatas - suformuota 12 katedrų, kurios veikia pagal Fakulteto tarybos patvirtintus mokslinės veiklos planus. Fakultete taip pat veikia 9 įvairios paskirties komisijos ir komitetai.

Šiuo metu konstatuojama, kad pakeitimai gerokai padidino mokslinės, studijų ir ekspertinės veiklos fragmentaciją ir sprendimų biurokratizavimą  Fakultete.

universiteto studentų komunikacijos strategija

Beveik pusė akademinio Fakulteto personalo dalyvauja ar vadovauja įvairiems vidiniams dariniams. Sėkmingas ilgalaikis Fakulteto valdymo sprendimas - mokslinę ir studijų veiklos administravimo neakademinių darinių įsteigimas ir stiprinimas.

Nuo metų Fakultete veikia Studijų skyrius, m.

universiteto studentų komunikacijos strategija

Šie skyriai skirti teikti administracinę ir techninę pagalbą mokslo ir studijų veiklai, palengvinti mokslinių projektų rengimą, konferencijų ir kitų renginių organizavimą, aptarnauti studijų ir mokslo darinius Fakultete.

Studijų programų finansavimo analizė parodė, kad studijų programoms skiriamos lėšos gerokai viršija studento krepšelio dydį.

  • "Как Кэти, - вдруг подумала Николь.
  • Хотя бы ты и Никки.
  • Reversi strategijos vadovas
  • Но если он знал, то .
  • Поговорим с Элли.
  • Tradingview įvesties parinktys

Viena iš išaugusio studijų programų biudžeto problemų - dėstytojų valandininkų skaičius, kuris m. Fakulteto akademinio personalo krūvio lentelių analizė atskleidė netolygų krūvio pasiskirstymą apie 30 proc. Racionalizuojant finansų valdymą Fakulteto dekano įsakymu patvirtintos Komunikacijos fakulteto katedrose dirbančių akademinių darbuotojų akademinio krūvio planavimo taisyklės m.

Vidinė ir išorinė komunikacija Fakultete fragmentuota ir daugiausiai remiasi asmenine iniciatyva, trūksta skaidrios vidinės komunikacijos.

Vidinės komunikacijos situacijai gerinti m. Akademinio personalo studijų, mokslinio ir organizacinio darbo krūvio derinimas vyko organizuojant susitikimus bei pokalbius individualiai ir mokslininkų grupėse.

universiteto studentų komunikacijos strategija

Fakulteto darbuotojai buvo įtraukti į Fakulteto strateginių krypčių kūrimą. Fakultetas turi užmezgęs ryšių su tarptautinėmis komunikacijos ir informacijos organizacijomis, socialiniais partneriais, tačiau ši veikla nekoordinuojama ir fragmentuota, sudėtinga nustatyti atskirų komunikacijos iniciatyvų sąsajas su Fakultetu.

Vilniaus universiteto studentai Vyriausybėje pristatė Lietuvos įvaizdžio viešinimo strategiją

Siekiant spręsti išorinės komunikacijos fragmentacijos bei koordinavimo trūkumo problemą Fakultete m. Išorinė aplinka Fakulteto veiklos išoriniai kontekstai yra sudėtingi. Vykstančių Lietuvos mokslo ir aukštųjų studijų reformos bei VU reformos kontekstuose komunikacijos mokslai ir studijos nėra pozicionuojami kaip svarbūs prioritetiniai ar išskirtiniai  Universiteto studentų komunikacijos strategija ar Universitetui.

universiteto studentų komunikacijos strategija

Komunikacijos ir informacijos mokslai, studijos ir darbo rinka skirtingų valstybės valdymo institucijų yra suvokiami ir pozicionuojami skirtingai.

Studijų, mokslo ir profesijų klasifikatoriuose jie skaidomi pagal skirtingus kriterijus, priskiriant juos skirtingoms sritims ar šakoms.

Tai iškraipo įsidarbinamumo, mokslo ir studijų sąsajų vertinimą.

Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto leidybos ir reklamos studijų programos trečiakursiai, dėstytojos Linos Jakučionienės paskatinti, kaip semestro baigiamąjį darbą parengė kūrybinę strategiją, skirtą Lietuvos įvaizdžio viešinimui gerinti, ir ją gruodžio 12 d. Ambicingos užduoties entuziastingai imtasi nuo semestro pradžios. Vyriausybės Lietuvos įvaizdžio grupei pristačius projektą, sulaukta daug pagyrimų: valdžios atstovai džiaugėsi studentų iniciatyva, gyrė už puikias idėjas ir įžvalgas. Patys studentai pripažįsta, kad projekto pradžioje nesklandumų tikrai būta, tačiau ši užduotis suteikė galimybę suvokti tikrąją komandinio darbo prasmę.

Šiuose kaitos kontekstuose Fakultetas turi mažai sąjungininkų ir draugų tiek VU administracijoje, tiek Švietimą ir mokslą kuruojančiose institucijose, tiek socialinių partnerių tarpe. Dėl Lietuvoje prastėjančios demografinės situacijos gyventojų skaičiaus mažėjimas, visuomenės senėjimas,  emigracija mažėja abiturientų potencialių studentų skaičius, dėl to didėja konkurencija studijų rinkoje.

Į Lietuvą grįžtantys gyventojai ir užsieniečių imigracija lemia poreikį stiprinti aukštojo mokslo tarptautiškumo sritį. Viena svarbių problemų Lietuvoje yra pakankamai menki atlyginimai viešajame sektoriuje.

Baigei kolegiją? Siek magistro laipsnio VU Komunikacijos fakultete!

Dėl šios priežasties dalis viešojo sektoriaus profesijų, nors ir reikalingos, bet nepaklausios. Žinių visuomenės plėtra kelia naujus informacinių technologijų taikymo moksle, studijose ir darbo rinkoje reikalavimus. Technologijos sudaro sąlygas išplėsti aukštojo mokslo prieinamumą nuotolinių studijų dėka įvairiose rinkose šalies, pritraukti studijoms užsienio šalių profesionalus, užtikrinti mokslinės informacijos sklaidą, kurti tarptautinius mokslininkų tinklus.

Tačiau tai sukuria spaudimą akademinio personalo kompetencijoms universiteto studentų komunikacijos strategija KF infrastruktūros atnaujinimui siekiant konkuruoti globalizuotoje aukštojo mokslo rinkoje.