Prekybos sistemų inžinerijos studija, Įmonės aprašymas:

Pavyzdžiui, Vilniuje vienam tūkstančiui gyventojų tenka apie automobilių, o tai gerokai lenkia didesnių Europos miestų, kur vidurkis siekia apie automobilių, rodiklius. Duomenų bazės "Lietuvos mokslininkai" priežiūra ir plėtojimas m. Tyrimas: kas penktas lietuvis automobilį iškeistų į dviratį išvysčius jų takų sistemą   38 Daugiau nei pusė gyventojų keliaudami mieste atsisakytų automobilio, jei būtų pagerinta visuomeninio transporto sistema arba sumažintos jo kainos, beveik 20 proc. Mat  kurso draugai eina į paskaitas, o nuotoliniams  studentams reikia patiems save priversti prisėsti prie įvairių užduočių.

Studijų programos

Projektai Projektai Projektų atitikties mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros kriterijams ekspertinis vertinimas. APS — Vykdymo laikas: m.

Atsakingi vykdytojai: dr. Maskeliūnas, PSIS. Paslaugų interneto technologijų kūrimo ir panaudojimo našių skaičiavimų platformose teoriniai ir inžineriniai aspektai.

prekybos sistemų inžinerijos studija

AtsakingI vykdytojaI: prof. Atsakingi vykdytojai: prof. Vilniaus universiteto ir prie jo prijungtų mokslo institutų veiklos efektyvumo didinimas sutelkiant turimus ir kuriamus MTEP išteklius.

prekybos sistemų inžinerijos studija

Projektas Nr. Kompiuterinio raštingumo testavimo sistemos duomenų statistinė analizė ir rekomendacijos. Atlygintinų paslaugų sutartis Nr. Vežimų optimizavimo programinės įrangos kūrimas. Atsakingi vykdytojai: L. Paliulionienė, PSIS. Erasmus mobilumas ES aukštojo mokslo programa valstybės uo prekybos strategija lėšomisNr.

Iškeisti sistemų inžineriją.

Atsakingas vykdytojas: dr. Maskeliūnas, prof. Internetinės prekybos paslaugų programinės įrangos architektūrų, elgsenos ir realizavimo galimybių tyrimas.

prekybos sistemų inžinerijos studija

Atsakingas vykdytojas: PSIS. Programų sistemų tyrimai duomenų gavybos metodais Application of data mining methods for investigation of software systems. Besson, PSIS.

prekybos sistemų inžinerijos studija

Atsakingas vykdytojas: prof. Integruotos duomenų bazių sistemos "Lietuvos mokslo ir studijų institucijų mokslinė veikla" plėtojimas, Nr. SUT — Duomenų bazių sistemos "Mokslinės produkcijos ekspertinis vertinimas internete" plėtojimas, Nr. Duomenų bazių sistemos prekybos sistemų inžinerijos studija mokslo potencialo dinamika" kūrimas ir plėtojimas, Nr. Heterogeninių komponentų integravimas šiuolaikinėse informacinėse sistemose, Nr.

Duomenų bazių sistemos "Mokslinės produkcijos ekspertinis vertinimas internete" kūrimas bei plėtojimas, Nr. Integruotos duomenų bazių sistemos "Lietuvos mokslo ir studijų institucijų mokslinė veikla" plėtojimas m.

Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovu -e — bendros įmonės, įstaigos ar organizacijos prekybos sistemų inžinerijos studija planavimas, vadovavimas jai ir jos koordinavimas; — bendras vadovavimas įmonei, įstaigai ar organizacijai ir jos valdymas; — biudžeto sudarymas ir valdymas, išlaidų kontrolė ir veiksmingo išteklių naudojimo užtikrinimas; — materialinių, žmogiškųjų ir finansinių išteklių skyrimas, siekiant įgyvendinti organizacijos politikos kryptis ir programas; — konsultavimasis su vyresniaisiais pavaldžiais darbuotojais ir rekomendacijų bei ataskaitų peržiūra; — atstovavimas organizacijai oficialiomis progomis ir tarybos posėdžiuose, derybose, renginiuose, seminaruose, viešuose projektų svarstymuose ir forumuose; — vyresniųjų darbuotojų atranka arba jų atrankos rezultatų tvirtinimas; — užtikrinimas, kad organizacija laikytųsi atitinkamų teisės aktų ir reglamentuojamųjų dokumentų. Mokslinių tyrimų ir plėtros vadovu -e Mokslinių tyrimų ir plėtros vadovu -e — mokslinių tyrimų ir plėtros, vykdomos įmonėje arba užsakytos kitų mokslinių tyrimų organizacijų, planavimas, koordinavimas ir vadovavimas jai, kuriant naujus technologinius procesus, gaminius, žinias ar medžiagų panaudojimo būdus arba tobulinant esamus; — visos įmonės ar organizacijos mokslinių tyrimų ir plėtros programos planavimas numatant tikslus ir biudžeto poreikį; — įprastinės veiklos planavimas ir vadovavimas jai; — darbuotojų atrankos, mokymų ir veiklos priežiūra; — atstovavimas įmonei arba organizacijai renginiuose, seminaruose ir konferencijose. Sistemų analitiku -e Sistemų analitiku -e — konsultavimasis su naudotojais, siekiant suformuluoti ir dokumentuoti reikalavimus, taip pat su vadovybe, siekiant užtikrinti, kad būtų susitarta dėl sistemų principų; — verslo procesų, procedūrų ir darbo praktikos nustatymas ir analizė.

Duomenų bazės "Lietuvos mokslininkai" priežiūra ir plėtojimas m. MII mokslinių tyrimų ir doktorantūros studijų infrastruktūros plėtra.

prekybos sistemų inžinerijos studija

Duomenų bazės "Lietuvos mokslininkai" plėtojimas, Nr. CPVA administracinių gebėjimų stiprinimas informacinių ir komunikacijų technologijų bei informacinės visuomenės plėtros srityse, Nr.

Atsakinga vykdytoja: dr.