Prekybos politikos sistema, Prekybos politikos informacinė sistema

Beveik visas užsienio prekybos formas galima suskirstyti į dvi kryptis: laisvoji prekyba ir protekcionizmas. Registro tvarkymo įstaiga, gavusi 77 punkte nurodytus duomenis, įregistruoja projektą Registre ir atidaro BĮ projekto vykdytojui arba jo prašymu kitam asmeniui sąskaitą pagal reikalavimus, nustatytus juridinio asmens sąskaitos atidarymui Nuostatų 30 p. Sukurta ir nuo m. Sukurta tolygi ir saugi elektroninių tinklų infrastruktūra. Sistema plačiai naudojama mobiliosiose darbo vietose surašant Administracinių teisės pažeidimų, Prekių sulaikymo protokolus, pildant Prekių tikrinimo aktus.

Kalbant apie šalies užsienio prekybos tarifinį ir netarifinį reguliavimą, pirmiausia reikia atkreipti prekybos politikos sistema į pagrindinius ūkio socialinės ir ekonominės raidos rodiklius — indikatorius bei struktūrinius pokyčius, kurių kitimo tendencijos praeityje bei projektai ateičiai byloja apie teigiamus poslinkius Lietuvos ekonomikoje.

prekybos politikos sistema

Šiuo metu užsienio prekyboje daugeliui prekių vaistams, medicinos technikai, vaikų mitybos produktams, kuro-energetiniams ištekliams, energiją ir šilumą taupančioms medžiagoms, beveik visoms mašinoms, įrengimjams ir žaliavoms, negaminamoms Lietuvoje, bet reikalingoms jos pramonei importo muito tarifai nenustatyti. Importo muitai nustatyti daugiausia toms prekėms, kurios gaminamos Lietuvoje bei kurių importas gali padaryti neigiamą poveikį Lietuvos ūkiui.

Vykdant šį  mechanizmą, bet kurioje į JTBKK Konvencijos 1 priedą įrašytoje šalyje, tarp kurių yra ir Lietuva, gali būti vykdomi projektai, kurie yra finansuojami kitos į tą patį Konvencijos priedą įrašytos šalies.

Lietuvje eksporto muitai nustatyti toms prekėms, kurių neribojamas išvežimas galėtų sužlugdyti įmones, naudojančias tas prekes kaip žaliavą, arba galėtų padaryti žalą gamtai. Kai kurias pavojingas žmogaus gyvybei prekes, kultūros ir meno vertybes, gamtos gėrybes galima išvežti iš Lietuvos ir įvežti į Lietuvą tik gavus atitinkamos ministerijos ar valstybės institucijos leidimą.

prekybos politikos sistema

Skirtingi muitų tarifai importuojamoms prekėms nustatyti priklausomai nuo valstybių, iš kurių jos importuojamos, statuso. Preferensiniai importo muitai taikomi importuojamoms prekėms, pagamintoms valstybėse ar jų grupėse, su kuriomis Lietuvos Respublika yra sudariusi laisvosios prekybos sutartis. Tokių valstybių šiuo metu yra dvidešimt šešios.

prekybos politikos sistema

Tai 15 Europos Sąjungos valstybių, 4 Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės ir kitos. Muitai ir jų rūšys Lietuvoje Kiekviena valstybė, atsižvelgdama į ūkio būklę, kitas aplinkybes, tam tikrą laikotarpį vykdo skirtingą užsienio prekybos politiką. Beveik visas užsienio prekybos formas galima suskirstyti į dvi kryptis: laisvoji prekyba ir protekcionizmas.

prekybos politikos sistema

Laisvoji politika remiasi muito mažinimo politika, o protekcionizmas, atvirkščiai, - siekia muitais apsaugoti vidaus rinką nuo užsienio konkurencijos. Pagrindiniai protekcionizmo tikslai — ekonominėmis priemonėmis padaryti šal;ies ūkį kuo masžiau priklausomą nuo tarptautinio ūkio, išugdyti ir ginti naujas besivystančias vidaus ūkio šakas.

prekybos politikos sistema

Eksportas atsiranda tada, kai Šį darbą sudaro žodžiai, tikrai rasi tai, ko ieškai! Detali informacija.

prekybos politikos sistema